Oddělení CÚ Celní, Karviná - Nové Město

Reference number: CZ570202
Higher authority: Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava (CZ570000)
Main office: Odbor CÚ Celní, Paskov (CZ570200)

Address:
Oddělení CÚ Celní, Karviná - Nové Město
ul. Bohumínská 1876/2
73506 Karviná - Nové Město Czechia (CZ)

Contact:
Phone: +420 596321819
Fax: +420 596342288
E-mail: podatelna570000@cs.mfcr.cz

Opening Season:
Celý rok
Opening hours:
Friday: 08:00 - 14:00
Monday: 08:00 - 17:00
Thursday: 08:00 - 15:00
Tuesday: 08:00 - 15:00
Wednesday: 08:00 - 17:00

Traffic Types:
Rail traffic (V), Road traffic (R), Pipeline (PP), Air traffic (AIR), Not applicable (N/A)
Office roles:
Competent Authority Country of Dep (CAU), Office of Lodgement Entry (ENL), Office of Departure (DEP), Competent Authority of Export (CAE), Office of Transit (TRA), Office of Lodgement Exit (EXL), Office of Guarantee (GUA), Office of Export (EXP), Office of exit - Inland (EIN), Office of Destination (DES), EORI Registration Authorities (REG), COPIS Customs Office (IPR related) (IPR)

Map of Oddělení CÚ Celní, Karviná - Nové Město - Opening hours, Contact (CZ570202)