МБ Сливен (BG001009) - 8800 Сливен

Reference number: BG001009
Main office: Централно митническо управление (BG009999)

Address:
бул. Банско шосе No 5
8800 Сливен
Bulgaria (BG)

Contact:
Phone: +359 044/662790
Fax: +359 044/662845
E-mail: mb.sliven@d1999.customs.bg

Opening Season:
All Year
Opening hours:
Monday - Friday: 09:00 - 12:30

Traffic Types:
R;V;N/A
Office roles:
DEP;DES;EIN;ENQ;EXL;EXP;REC;REG

Map of МБ Сливен (BG001009) - 8800 Сливен