Oddělení CÚ Celní, Žďár nad Sázavou

Reference number: CZ630203
Higher authority: Celní úřad pro Kraj Vysočina, Střítež u Jihlav (CZ630000)
Main office: Odbor CÚ Celní, Střítež u Jihlavy (CZ630200)

Address:
Oddělení CÚ Celní, Žďár nad Sázavou
Komenského 1786
59101 Žďár Nad Sázavou Czechia (CZ)

Contact:
Phone: +420 566694444
Fax: +420 566694445
E-mail: podatelna630000@cs.mfcr.cz

Opening Season:
Celý rok
Opening hours:
Monday: 08:00 - 17:00
Friday: 08:00 - 14:00
Thursday: 08:00 - 15:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Tuesday: 08:00 - 15:00

Traffic Types:
Rail traffic (V), Air traffic (AIR), Pipeline (PP), Road traffic (R), Not applicable (N/A)
Office roles:
Office of exit - Inland (EIN), Office of Lodgement Entry (ENL), Office of Destination (DES), Office of Lodgement Exit (EXL), Office of Export (EXP), Competent Authority Country of Dep (CAU), Competent Authority of Export (CAE), Office of Departure (DEP), Office of Transit (TRA), Office of Guarantee (GUA), EORI Registration Authorities (REG), COPIS Customs Office (IPR related) (IPR)

Map of Oddělení CÚ Celní, Žďár nad Sázavou - Opening hours, Contact (CZ630203)