Oddělení CÚ Celní, Valašské Meziříčí

Reference number: CZ640204
Higher authority: Celní úřad pro Zlínský kraj, Zlín (CZ640000)
Main office: Odbor CÚ Celní, Zlín (CZ640200)

Address:
Oddělení CÚ Celní, Valašské Meziříčí
Hranická 93
75701 Valašské Meziříčí Czechia (CZ)

Contact:
Phone: +420 571757800
Fax: +420 571757891
E-mail: podatelna640000@cs.mfcr.cz

Opening Season:
Celý rok
Opening hours:
Monday: 08:00 - 17:00
Friday: 08:00 - 14:00
Thursday: 08:00 - 15:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Tuesday: 08:00 - 15:00

Traffic Types:
Rail traffic (V), Air traffic (AIR), Pipeline (PP), Road traffic (R), Not applicable (N/A)
Office roles:
Office of exit - Inland (EIN), Office of Lodgement Entry (ENL), Office of Destination (DES), Office of Lodgement Exit (EXL), Office of Export (EXP), Competent Authority Country of Dep (CAU), Competent Authority of Export (CAE), Office of Departure (DEP), Office of Transit (TRA), Office of Guarantee (GUA), EORI Registration Authorities (REG), COPIS Customs Office (IPR related) (IPR)

Map of Oddělení CÚ Celní, Valašské Meziříčí - Opening hours, Contact (CZ640204)