Zollfahndungsamt Dresden

Reference number: DE001555
Main office: Generalzolldirektion Bonn (DE001800)

Address:
Zollfahndungsamt Dresden
Schützenhöhe 26
01099 Dresden
Sachsen (SN)
Germany (DE)

Contact:
Phone: +49 351 2134-6125
Fax: +49 351 2134-6111
E-mail: poststelle@zfadd.bund.de

Opening Season:
ganzjährig
Opening hours:
Monday - Thursday: 07:15 - 15:45
Friday: 07:15 - 14:15

Traffic Types:
Not applicable (N/A)
Office roles:
COPIS Customs Office (IPR related) (IPR)

Map of Zollfahndungsamt Dresden - Opening hours, Contact (DE001555)