Δ.Α.Α. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

Reference number: GR000304
Main office: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (GR004019)

Address:
Δ.Α.Α. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
19019 Σπατα
Athinai (ATH)
Greece (GR)

Contact:
Phone: +30 210-3542137
Fax: +30 210-3542331
E-mail:

Opening Season:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Opening hours:
Monday - Saturday: 07:30 - 21:00

Traffic Types:
Not applicable (N/A), Air traffic (AIR), Road traffic (R)
Office roles:
Competent Authority of Export (CAE), Competent Authority Country of Dep (CAU), Office of Departure (DEP), Office of Destination (DES), Office of exit - Inland (EIN), Competent Authority of Enquiry (ENQ), Office of (first or subsequent )Entry (ENT), Excise (EXC), Office of Export (EXP), Office of Exit (EXT), Competent Authority of Recovery (REC), EORI Registration Authorities (REG), Customs Office of Discharge (DIS), Customs Office of Placement (PLA), Customs Office for Release for Free Circulation (RFC), Supervising Customs Office (SCO)

Map of Δ.Α.Α. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" - Opening hours, Contact (GR000304)