ΔΡΑΜΑΣ

Reference number: GR001002
Main office: ΚΑΒΑΛΑΣ (GR002302)

Address:
ΔΡΑΜΑΣ
ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ
66100 Δραμα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (SKG)
Greece (GR)

Contact:
Phone: +30 25210 81443
Fax: +30 25210 81442
E-mail:

Opening Season:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Opening hours:
Monday - Friday: 07:30 - 15:30

Traffic Types:
Not applicable (N/A), Road traffic (R), Rail traffic (V)
Office roles:
Competent Authority of Export (CAE), Competent Authority Country of Dep (CAU), Office of Departure (DEP), Office of Destination (DES), Office of exit - Inland (EIN), Competent Authority of Enquiry (ENQ), Excise (EXC), Office of Export (EXP), Competent Authority of Recovery (REC), EORI Registration Authorities (REG)

Map of ΔΡΑΜΑΣ - Opening hours, Contact (GR001002)