Γ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Reference number: GR002006
Main office: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GR002015)

Address:
Γ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΣΟ-ΠΑΠΑΣ
54110 Θεσσαλονικη Greece (GR)

Contact:
Phone: +30 2310-750780
Fax: +30 2310-750358
E-mail:

Opening Season:
ALL YEAR
Opening hours:
Monday - Friday: 07:30 - 15:30

Traffic Types:
Not applicable (N/A), Sea traffic (P), Road traffic (R), Rail traffic (V), Pipeline (PP)
Office roles:
Competent Authority of Export (CAE), Competent Authority Country of Dep (CAU), Office of Departure (DEP), Office of Destination (DES), Office of exit - Inland (EIN), Competent Authority of Enquiry (ENQ), Office of (first or subsequent )Entry (ENT), Excise (EXC), Office of Export (EXP), Office of Exit (EXT), Competent Authority of Recovery (REC), EORI Registration Authorities (REG), Customs Office of Discharge (DIS), Customs Office of Placement (PLA), Customs Office for Release for Free Circulation (RFC), Supervising Customs Office (SCO)

Map of Γ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Opening hours, Contact (GR002006)