ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Reference number: GR002203
Main office: ΚΕΡΚΥΡΑΣ (GR002602)

Address:
ΚΑΚΑΒΙΑΣ
N/A
44002 Κακαβια - Ιωαννινων
ΚΕΡΚΥΡΑ (CFU)
Greece (GR)

Contact:
Phone: +30 26570-51102
Fax: +30 26570-51210
E-mail:

Opening Season:
ALL YEAR
Opening hours:
Monday - Sunday: 07:00 - 22:00

Traffic Types:
Not applicable (N/A), Road traffic (R)
Office roles:
Competent Authority Country of Dep (CAU), Office of Departure (DEP), Office of Destination (DES), Competent Authority of Enquiry (ENQ), Office of (first or subsequent )Entry (ENT), Excise (EXC), Office of Export (EXP), Office of Exit (EXT), Competent Authority of Recovery (REC), EORI Registration Authorities (REG), Office of Transit (TRA)

Map of ΚΑΚΑΒΙΑΣ - Opening hours, Contact (GR002203)