ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Reference number: GR002501
Main office: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GR002015)

Address:
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΣΠΗΛΙΟ
52057 Καστορια
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (SKG)
Greece (GR)

Contact:
Phone: +30 24670-85650
Fax: +30 24670-85637
E-mail:

Opening Season:
Opening hours:
Monday - Friday: 07:30 - 15:30

Traffic Types:
Not applicable (N/A), Road traffic (R), Air traffic (AIR), Sea traffic (P), Rail traffic (V)
Office roles:
Competent Authority of Export (CAE), Competent Authority Country of Dep (CAU), Office of Departure (DEP), Office of Destination (DES), Office of exit - Inland (EIN), Competent Authority of Enquiry (ENQ), Office of (first or subsequent )Entry (ENT), Excise (EXC), Office of Export (EXP), Office of Exit (EXT), Office of Guarantee (GUA), Competent Authority of Recovery (REC), EORI Registration Authorities (REG)

Map of ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Opening hours, Contact (GR002501)