ΛΑΡΙΣΣΑΣ

Reference number: GR003302
Main office: ΒΟΛΟΥ (GR003702)

Address:
ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21
41110 Λαρισσα
ΒΟΛΟΣ (VOL)
Greece (GR)

Contact:
Phone: +30 2410-232092
Fax: +30 2410-553509
E-mail:

Opening Season:
ALL YEAR
Opening hours:
Monday - Friday: 07:30 - 15:30

Traffic Types:
Not applicable (N/A), Road traffic (R), Rail traffic (V)
Office roles:
Competent Authority of Export (CAE), Competent Authority Country of Dep (CAU), Office of Departure (DEP), Office of Destination (DES), Office of exit - Inland (EIN), Competent Authority of Enquiry (ENQ), Excise (EXC), Office of Export (EXP), Competent Authority of Recovery (REC), EORI Registration Authorities (REG)

Map of ΛΑΡΙΣΣΑΣ - Opening hours, Contact (GR003302)