ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Reference number: GR003431
Main office: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR001902)

Address:
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 22
72100 Αγιοσ Νικολαοσ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (HER)
Greece (GR)

Contact:
Phone: +30 28410 22291
Fax: +30 28410 25610
E-mail:

Opening Season:
Opening hours:
Monday - Friday: 07:30 - 15:30

Traffic Types:
Not applicable (N/A), Sea traffic (P), Road traffic (R), Air traffic (AIR), Rail traffic (V)
Office roles:
Competent Authority of Export (CAE), Competent Authority Country of Dep (CAU), Office of Departure (DEP), Office of Destination (DES), Competent Authority of Enquiry (ENQ), Office of (first or subsequent )Entry (ENT), Excise (EXC), Office of Export (EXP), Office of Exit (EXT), Office of Guarantee (GUA), Competent Authority of Recovery (REC), EORI Registration Authorities (REG)

Map of ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Opening hours, Contact (GR003431)