ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Reference number: GR005233
Main office: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GR002015)

Address:
ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΩΝΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
630 82 Στρατωνιο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (SKG)
Greece (GR)

Contact:
Phone: 23760-22383
Fax: 23760-22089
E-mail:

Opening Season:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Opening hours:
Monday - Friday: 07:30 - 15:30

Traffic Types:
Not applicable (N/A), Sea traffic (P), Road traffic (R)
Office roles:
Higher Authority (AUT), Competent Authority of Export (CAE), Competent Authority Country of Dep (CAU), Office of Departure (DEP), Office of Destination (DES), Competent Authority of Enquiry (ENQ), Office of (first or subsequent )Entry (ENT), Office of Export (EXP), Office of Exit (EXT), Competent Authority of Recovery (REC), EORI Registration Authorities (REG)

Map of ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - Opening hours, Contact (GR005233)